PROJEKTY UE

W naszym Przedszkolu będziemy realizować  projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

pt. „Radosne i zdolne przedszkolaki”

nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-e133/20

łączna wartość projektu: 531 625,00 PLN
dofinansowanie projektu z UE:
423 625,00 PLN

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy, Miasta Siedlce poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu Aleksandra w Siedlcach w okresie 1.08.2021-31.08.2022 oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola Aleksandra  w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych (1078h) dla 140 dzieci, a także podniesienie kompetencji 1 nauczycielki przez udział w studiach podyplomowych.

W ramach projektu zostaną zakupione pomoce do prowadzenia zajęć informatycznych (pracownia komputerowa),zajęć sensoplastyki , neurologopedycznych oraz do gabinetu rehabilitacji, jak również plac zabaw  i meble, pomoce dydaktyczne,   zabawki.

Zakupione pomoce i wyposażenie będą dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i będą posiadały stosowne atesty. Doposażenie bazy dydaktycznej przyczyni się do wzbogacenia oferty edukacyjnej.

W czasie trwania projektu, przedszkole będzie realizowało zajęcia z zakresu podstawy programowej zgodnie z Ustawą o systemie oświaty oraz bezpłatne terapie: neurologopedyczna, masaż, rehabilitacja, TUS; jak również zajęcia  z Sensoplastyki dla grupy 3-4 latków i informatyczne dla grupy 5-6 latków.

Zajęcia będą prowadzone przez wykfalifikowaną kadrę z kwalifikacjami zgodnymi z rodzajem zajęć oraz wytycznymi MEN.

Forma przekazywanych, na zajęciach treści i wykorzystywanych pomocy dydaktycznych dostosowana będzie do indywidualnych potrzeb dzieci.

Harmonogram zajęć dodatkowych

Informatyka

Neurologopedia

Rehabilitacja

Sensoplastyka

Trening umiejętności społecznych

Logo Aleksandra

Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach
ul. Brzeska 65
08-110 Siedlce

Sekretariat tel. 784 436 284
email: sekretariat@przedszkolealeksandra.pl

Polityka Prywatności | Pliki Cookies

Nr konta: 48 1090 2688 0000 0001 3592 0709

Copyright © Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach

TOP