Rehabilitacja

PROJEKTY UE

Czemu służy Rehabilitacja?

Rehabilitacja dzieci polega na kompleksowych zabiegach wobec osób niepełnosprawnych , które służą przywróceniu pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz psychicznej, zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Głównym celem rehabilitacji jest zawsze kompensowanie albo odtworzenie funkcji utraconych lub tych w ogóle niewykształconych. Rezultaty rehabilitacji stanowią wypadkową zaangażowania i pracy dziecka , działań terapeuty i czynnego udziału rodziny (najczęściej rodziców dziecka) w procesie usprawniania.

Logo Aleksandra

Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach
ul. Brzeska 65
08-110 Siedlce

Sekretariat tel. 784 436 284
email: sekretariat@przedszkolealeksandra.pl

Polityka Prywatności | Pliki Cookies

Nr konta: 48 1090 2688 0000 0001 3592 0709

Copyright © Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach

TOP