O nas

Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach

Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach to miejsce niezwykłe, w którym Państwa Dzieci odkryją swoje pasje. Tutaj, w atmosferze radości i zabawy, zostaną przygotowane do następnych etapów edukacyjnych. Tworzymy miejsce, w którym Dzieci nie są przedmiotem żadnego programu. Nie oczekujemy od nich nabycia takich lub innych umiejętności w określonym czasie. Nie osaczamy ich gąszczem zajęć dodatkowych, które mają uczynić z nich „młodych geniuszy”.

Uważamy, że rozwojowi Dzieci należy przede wszystkim nie przeszkadzać. Chcemy być przy Dzieciach i wspierać je w odkrywaniu własnej drogi, inspirować, tworzyć ciekawe środowisko, pokazywać świat, Wpajać wartości przykładem, a nie dydaktyką. Zbudowaliśmy listę wartości, które są dla nas ważne.

Poznajemy dorobek wszystkich nowoczesnych nurtów pedagogicznych i przyjmujemy za swoje te elementy, które Dzieciom dają ciekawe środowisko a wychowawcom pomagają stać się lepszymi towarzyszami Dzieci.

Najwięcej inspiracji czerpiemy z nurtów:

 • rodzicielstwa bliskości – przede wszystkim wiarę w moc budowania prawdziwej relacji opartej na szacunku do drugiego człowieka,
 • porozumienia bez przemocy (NVC) – wolę dotarcia do potrzeb drugiego człowieka, zamiast formułowania żądań i ocen,
 • edukacji demokratycznej – przekonanie, że Dzieci nie trzeba zachęcać do poznawania świata i nauki – wystarczy im tego nie utrudniać,
 • Pozytywnej Dyscypliny - klasyczna metoda wychowawcza rozwijana od 30 lat. Wszyscy ludzie mają jedno podstawowe pragnienie: chcą czuć, że przynależą i że są ważni,
 • pedagogiki Marii Montessori – uważną obserwację i podążanie za aktualnymi, indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami każdego Dziecka,
 • pedagogiki Janusza Korczaka – szacunek do Dziecka jako człowieka rozwijającego się poprzez własną aktywność, partnerstwa Dziecka w procesie wychowania,
 • podejście wychowawcze Jespera Juula – równa godność dorosłych i dzieci, autorytet dorosłego oparty na autentyczności

Żaden nurt i podejście pedagogiczne nie jest dla nas dogmatem. Dogmatem jest dla nas szacunek dla podmiotowości i wolności drugiego człowieka – Dziecka, które znajdzie się z nami w Aleksandrze.

Proces definiowania wartości, które są dla nas ważne i poszukiwania inspirujących rozwiązań pedagogicznych nie kończy się dla nas z chwilą przyjęcia pierwszych dzieci. To ciągłe poszukiwanie, które mamy nadzieję prowadzić dalej wraz z Rodzicami Dzieci z naszego przedszkola.

Nasza działalność edukacyjna

W działalności edukacyjnej naszym najistotniejszym celem jest kształtowanie u Ucznia gotowości do uczenia się poprzez rozważania naukowe oraz poszukiwanie przez dziecko własnych rozwiązań.
Nauczając naszych uczniów nastawiamy się na:

 • indywidualizację podejścia do Ucznia
 • realizację treści programowych wg programów autorskich i innowacji
 • opracowywanie i wdrażanie wewnątrzszkolnych projektów edukacyjnych (ekologia, tradycja)
 • rozwijanie i wspieranie zainteresowań Ucznia
 • wyposażenie Ucznia w umiejętności sprawnego posługiwania się wiedzą
 • doświadczalne poznanie świata poprzez dociekanie naukowe i eksperymentowanie
 • skuteczne komunikowanie się w języku obcym (Communication Skills In English)
 • wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej
 • udział w zewnętrznych projektach edukacyjnych

Nasza działalność wychowawcza

W działalności wychowawczej najważniejszym naszym celem jest wychowanie obywatela świata – otwartego na kulturową odmienność, a zarazem patriotę i człowieka o gruntownej wiedzy ogólnej. Stale poszerzamy horyzonty naszych Uczniów, dbamy o to, by poznawali i doceniali własny kraj, jego kulturę i dziedzictwo oraz piękno ojczystej mowy.
Wychowując naszych Uczniów staramy się:

 • kształtować i wzmacniać pozytywne cechy charakteru
 • zwracać uwagę na kulturę osobistą, właściwe zachowanie w różnych sytuacjach formalnych i nieformalnych
 • kształtować u Uczniów poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju
 • uświadamiać Uczniom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki
 • wyposażyć Ucznia w umiejętność pracy i funkcjonowania w grupie
 • wzmacniać empatię, wrażliwość oraz asertywność w różnych sytuacjach życiowych
 • uczulać na zagrożenia cywilizacyjne, wzmacniać czujność oraz troskę o własne bezpieczeństwo
 • nauczyć dziecko radzenia sobie ze stresem, drobnymi problemami oraz tremą – np.: w trakcie wystąpień publicznych
 • uczyć tolerancji społecznej, kulturowej, religijnej, materialnej, rasowej
Logo Aleksandra

Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach
ul. Brzeska 65
08-110 Siedlce

Sekretariat tel. 784 436 284
email: sekretariat@przedszkolealeksandra.pl

Polityka Prywatności | Pliki Cookies

Nr konta: 48 1090 2688 0000 0001 3592 0709

Copyright © Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach

TOP