Trening słuchowy Metodą Tomatisa ®

Trening słuchowy Tomatisa®  jest narzędziem, które ma na celu przywrócenie prawidłowego funkcjonowania uwagi słuchowej. Przy pomocy tego treningu można skutecznie eliminować zaburzenia w sferze sensorycznej, językowej, emocjonalnej. Obecny w metodzie „efekt bramkowania” trenuje mózg poprzez kontrasty percepcyjne – zmiany natężenia i barwy dźwięku. W efekcie takie bodźcowanie dynamizuje i pobudza aktywność mózgu sprzyjając mechanizmom przedłużonej koncentracji i uwagi selektywnej.

Obszary zastosowania Metody Tomatisa ®

  • zaburzenia przetwarzania sensorycznego i słuchowego
  • zaburzenia mowy i głosu
  • problemy z pamięcią , uwagą i koncentracją
  • specjalne potrzeby edukacyjne
  • dodatkowe narzędzie w terapii logopedycznej, SI oraz psychologicznej
  • spektrum zaburzeń autyzmu
  • ADHD, ADD
  • wsparcie w nauce języków obcych
  • regulacja emocji
  • problemy psychomotoryczne – równowaga, koordynacja, napięcie mięśniowe, praksja

W ramach treningu zostanie wykonany Test określający profil uwagi słuchowej.

TLT® (Tomatis® Listening Test) bada percepcję słuchową, zdolność do rozpoznawania źródła dźwięku oraz dyskryminacji (rozróżniania) częstotliwości. Test dzieli się na szereg badań, które razem określają sposób w jaki badana osoba komunikuje się z innymi. Test można wykonywać kilka razy podczas indywidualnego cyklu programów Metodą Tomatisa®, w celu analizy postępów w miarę realizacji kolejnych programów.

Logo Aleksandra

Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach
ul. Brzeska 65
08-110 Siedlce

Sekretariat tel. 784 436 284
email: sekretariat@przedszkolealeksandra.pl

Polityka Prywatności | Pliki Cookies

Nr konta: 48 1090 2688 0000 0001 3592 0709

Copyright © Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach

TOP