PROGRAMY I PROJEKTY

Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach

Projekt własny przedszkola "Podróż z zawodami"

Cele projektu:

 • kształtowanie właściwych postawa szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Ogólnopolski projekt edukacyjny ”Z ekologią na Ty”

Cele projektu:

 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość estetyczną dziecka a także warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody.

Ogólnopolski projekt edukacyjny "Zabawy ze sztuką"

Cele projektu:

 • Rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj; kreatywnością,innowacyjnością.

 • Wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze ogólnopolskim, europejskim i światowym.

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Piękna nasza,Polska cała”

Cele projektu:

 • kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych,
 • uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski.

BAJECZNA KSIĘGA - PROJEKT CZYTELNICZY

Cele projektu:

 • Promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków.
 • Stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej.
 • Angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci.

Wszystkie kolory świata - UNICEF VI edycja

Cele projektu:

 • Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury.
 • Pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne.
 • Zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Angoli.

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY - Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

CEL PROJEKTU:

 • Zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka,
 • wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych.
 • Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
 • Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci.

Dzieciaki mleczaki

Program „Dzieciaki Mleczaki” powstał z inicjatywy Polskiej Izby Mleka. Jest to edukacyjno- informacyjny projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców. Celem programu jest pokazanie dzieciom walorów zdrowotnych mleka, głównie poprzez zabawę, aktywność fizyczną oraz intelektualną.

Logo Aleksandra

Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach
ul. Brzeska 65
08-110 Siedlce

Sekretariat tel. 784 436 284
email: sekretariat@przedszkolealeksandra.pl

Polityka Prywatności | Pliki Cookies

Copyright © Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach

TOP