PROGRAMY I PROJEKTY

Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach

BAJECZNA KSIĘGA - PROJEKT CZYTELNICZY

Cele projektu:

  • Promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków.
  • Stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej.
  • Angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci.

Wszystkie kolory świata - UNICEF VI edycja

Cele projektu:

  • Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury.
  • Pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne.
  • Zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Angoli.

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY - Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

CEL PROJEKTU:

  • Zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka,
  • wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych.
  • Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
  • Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci.

Dzieciaki mleczaki

Program „Dzieciaki Mleczaki” powstał z inicjatywy Polskiej Izby Mleka. Jest to edukacyjno- informacyjny projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców. Celem programu jest pokazanie dzieciom walorów zdrowotnych mleka, głównie poprzez zabawę, aktywność fizyczną oraz intelektualną.

Logo Aleksandra

Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach
ul. Brzeska 65
08-110 Siedlce

Sekretariat tel. 784 436 284
email: sekretariat@przedszkolealeksandra.pl

Polityka Prywatności | Pliki Cookies

Copyright © Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach

TOP