TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Jest to całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

Swoim zakresem obejmuje:

  • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
  • likwidację przyczyn zaburzeń mowy (ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia słuchowe),
  • korygowanie wad wymowy (nieprawidłowa realizacja głosek np. międzyzębową realizację głosek „sz, rz, cz, dż, s, z, c, dz”, nieprawidłowa wymowa głoski „r” i innych)
  • zaburzenia rozwoju mowy u dzieci w różnych zespołach neurologicznych i genetycznych terapię logopedyczną dzieci z wadą słuchu.

Oddziaływania te mają na celu:

  • korygowanie zaburzeń mowy,
  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego,
  • usprawnianie funkcji pokarmowych,
  • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej,
  • wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego,
  • stwarzanie możliwości porozumiewania się wychowankom, którzy nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna).

Metody stosowane w ramach terapii logopedycznej dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi każdego podopiecznego.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz grupowo.

Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu prowadzi Katarzyna Micun.

Zdjęcie autorstwa Miguel Á. Padriñán z Pexels

Logo Aleksandra

Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach
ul. Brzeska 65
08-110 Siedlce

Sekretariat tel. 784 436 284
email: sekretariat@przedszkolealeksandra.pl

Polityka Prywatności | Pliki Cookies

Nr konta: 48 1090 2688 0000 0001 3592 0709

Copyright © Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach

TOP