RYTMIKA

ZAJĘCIA DODATKOWE

Czym jest rytmika?

Pod pojęciem rytmika należy rozumieć metodę wychowania muzycznego Dzieci, która została stworzona przez E. Jaquesa-Dalcroze`a. Łączy ona w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową. Dzieci odtwarzają przebieg muzyczny utworu za pomocą ruchów ciała. Ma to na celu wychowanie ogólne, rozwijające Dziecko pod względem muzycznym, ale jednocześnie spełniające jego potrzebę ruchu i aktywności. Dziecko biorące regularnie udział w zajęciach rytmiki będzie wrażliwe na muzykę i ogólnie na sztukę, bardziej samodzielne, inteligentne, aktywne ruchowo oraz sprawne fizycznie.

Rytmika to dla wielu malców pierwszy kontakt z muzyką, w której mogą się zakochać i w przyszłości sami ją tworzyć lub wykonywać. Nasze przedszkole chce zapewnić Dzieciom wielotorowy rozwój osobisty i kontakt ze sztuką, dlatego organizujemy zajęcia z rytmiki w ramach czesnego. Poza tym, Dzieci lubią brać udział w zajęciach rytmicznych, które zwykle są dla nich po prostu przyjemną zabawą.

Co daje rytmika?

Zajęcia rytmiczne pozwalają wykształcić u Dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi. Nauczyciel rytmiki uczy Dzieci poznawania cech dźwięków – wysokości, czasu trwania. Przekazuje umiejętności odtwarzania rytmu, tempa i metrum. Z czasem Dzieci potrafią nazwać dźwięki niskie i wysokie, ciche i głośne, wolne i szybkie.

Zajęcia mają wpływ na zdolności muzyczne Dzieci i na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Poprawiają pamięć wzrokową i słuchową, koordynację ruchową Dzieci oraz przygotowują przedszkolaków do przyszłych występów publicznych. Dzieci uczą się piosenek, prostych układów tanecznych i wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie.

Rytmika w przedszkolu sprawia, że dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie, grają na prostych instrumentach muzycznych i mają kontakt z muzyką na żywo.

Logo Aleksandra

Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach
ul. Brzeska 65
08-110 Siedlce

Sekretariat tel. 784 436 284
email: sekretariat@przedszkolealeksandra.pl

Polityka Prywatności | Pliki Cookies

Copyright © Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach

TOP