TERAPIA PEDAGOGICZNA

ZAJĘCIA DODATKOWE

Dlaczego Język Angielski?

Znajomość języka angielskiego jest jedną z kluczowych umiejętności we współczesnym świecie. Możliwość nauki od najwcześniejszych lat życia umożliwia naturalną i swobodną komunikację. Dzieci, początkowo poprzez zabawę oraz poprzez stworzenie naturalnych dla nich sytuacji, nabywają swobody w komunikacji językowej. Nasze zajęcia prowadzone są różnymi metodami, głównie aktywizującymi min. powtarzanie, naśladowanie, ruch. Część zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem materiałów multimedialnych, na których dzieci mają kontakt z językiem angielskim w codziennych sytuacjach, tj. zwroty, reagowanie językowe. Mam nadzieję, że poprzez swobodne obycie się z językiem rozbudzę w nich ciekawość i chęć dalszej nauki.

Zajęcia rytmiczno - muzyczne

Rytmika to zajęcia, które ściśle łączą muzykę wraz z ruchem, gdzie muzyka ma rolę wiodącą, inspirującą tzn. narzuca ruch. Zajęcia mają na celu rozwój kulturalny dzieci poprzez ruch, śpiew oraz własną inwencję. Jest to odkrywanie tajników muzyki poprzez słuchanie, ruch ciała oraz tworzenie. Dziecko staje się bardziej wrażliwe na muzykę, wzbogaca własną wyobraźnię, poszukuje środków wyrazu tego, co słyszy. Dzieci na rytmice uczą się piosenek związanych m.in. z aktualną porą roku, grają na instrumentach muzycznych takich jak flety proste, dzwonki czy tamburyny, uczą się prostych układów tanecznych oraz poznają podstawowe elementy muzyki jak dynamika czy agogika, reagując na nie poprzez ruch.

Łączenie ruchu z elementami muzyki wpływa w ogromnym stopniu na rozwój dziecka:
•   rozwija koordynację słuchowo - ruchową;
•   doskonali umiejętność podzielności uwagi i koncentracji;
•   wyrabia zdolność szybkiego reagowania ruchem na określone sygnały;
•   wpływa na umiejętność swobodnego poruszania się w przestrzeni;
•   rozwija sprawność fizyczną;
•   stwarza okazję poznania nowych figur tanecznych;
•   daje możliwość reagowania gestem, ruchem, figurą na zmiany tempa, dynamiki i charakteru melodii.

Odpowiednio dobrana muzyka pozytywnie wpływa na funkcje całego organizmu. Może pobudzić dziecko do działania lub wywołać spadek emocji. Ułatwia zasypianie, stymuluje układ nerwowy. Jej systematyczne słuchanie rozwija wrażliwość oraz umiejętność odpowiedniego jej odbioru. Jednocześnie rytmika i zajęcia umuzykalniające pomagają rozpoznać u dziecka talent muzyczny, który odkryty w tym wieku może być dalej rozwijany np. w szkole muzycznej. Zajęcia te wszechstronnie rozwijają dziecko – poprzez śpiew, taniec oraz grę na instrumentach – wszystko w formie zabawy.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Sorry, no posts matched your criteria.

Logo Aleksandra

Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach
ul. Brzeska 65
08-110 Siedlce

Dyrektor Przedszkola tel. 784 438 963
Sekretariat tel. 784 436 284
email: sekretariat@przedszkolealeksandra.pl

Polityka Prywatności | Pliki Cookies

Copyright © Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach

TOP