AKADEMIA AQUAFRESH

PROGRAMY I PROJEKTY

Gimnastyka korekcyjna – ćwiczenia mające na celu skorygowanie wad postawy poprzez stosowanie dobrze dobranych ćwiczeń rozciągających poszczególne partie mięśniowe odpowiadające za daną wadę postawy. Rozciąganie mięśni dzieli się na bierne i czynne. Bierne to takie, w którym poprzez samo ułożenie ciała mięśnie samoistnie ulegają rozciągnięciu. Jeśli w rozciąganie zaangażowany jest pacjent lub rehabilitant to mięśnie rozciągają się w sposób czynny.

Najczęściej występującymi wadami są:

 • skolioza
 • lordoza
 • hiperlordoza
 • kifoza
 • skrzywienie kręgosłupa
 • wada postawy

Główne cele gimnastyki korekcyjnej:

 • korekcja występujących wad
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy
 • wygaszanie istniejącego nawyku oraz wytwarzanie prawidłowego nawyku
 • unikanie zakazanych ćwiczeń na rzecz świadomego ich wykonywania oraz samodyscyplina podczas ich wykonywania
 • pozytywne oddziaływanie na słabości dziecka: „nie umiem, ale się nauczę”, „nie znam, ale poznam”
 • wyeliminowanie zaburzeń w rozwoju motoryczności, poprawa ogólnej sprawności dziecka poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe, wytrzymałościowe oraz gry i zabawy ruchowe z elementami korekcji dla występującej wady
 • aktywacja układu narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, trójtorowości działania korekcyjno- kompensacyjne w dążeniu do zakładanego celu

Do podstawowych ćwiczeń zalicza się:

 • ćwiczenia oddechowe – plecy okrągłe, skoliozy
 • ćwiczenia mięśni grzbietu i pośladków – plecy okrągłe, odstające łopatki
 • ćwiczenia mięśni brzucha – zwiększona lordoza
 • ćwiczenia korygujące ustawienie miednicy - zwiększona lordoza
 • ćwiczenia antygrawitacyjne; czynne prostowanie i rozciąganie kręgosłupa – zwiększona lordoza, plecy okrągłe, odstające łopatki, skoliozy

Szczegółowe cele ćwiczeń korekcyjnych:

 • korekcja zaburzeń statyki ciała, doprowadzenie jej do stanu prawidłowego
 • wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała podczas wykonywania czynności dnia codziennego
 • doprowadzenie sprawności fizycznej dzieci do stanu prawidłowego
 • wytworzenie stabilizacji mięśniowo- więzadłowej kręgosłupa
 • nauka prawidłowego ustawienia stóp oraz nauka prawidłowego chodu
 • rozciągnięcie mięśni przykurczonych oraz wzmocnienie mięśni osłabionych
 • usunięcie dystrofii mięśniowej
 • dbanie o profilaktykę i korekcję zaburzeń
 • zwiększenie pojemności życiowej płuc
 • zrozumienie przez dzieci celowości uczenia się, utrwalania zasad i technik ruchu korekcyjnego (pozycja wyjściowa, kierunek ruchu, pozycja końcowa).

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzi Bartosz Ożarek - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Logo Aleksandra

Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach
ul. Brzeska 65
08-110 Siedlce

Sekretariat tel. 784 436 284
email: sekretariat@przedszkolealeksandra.pl

Polityka Prywatności | Pliki Cookies

Copyright © Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach

TOP