OPŁATY

Czesne

Czesne w naszym przedszkolu wynosi 250 zł. Wpłata czesnego powinna być dokonywana przelewem na konto:

Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach;

ul. Brzeska 65; 08-110 Siedlce

nr rachunku bankowego:

BZ WBK nr 48 1090 2688 0000 0001 3592 0709

Wpłat dokonujemy do 5. każdego miesiąca.

W tytule wpłaty wpisujemy:

imię i nazwisko Dziecka, grupa, opłata za czesne za miesiąc, rok.

Wysokość czesnego wynika z zawartej umowy.

W przypadku, gdy Przedszkolakiem jest więcej niż jedno dziecko, Rodzicowi (Opiekunowi prawnemu) przysługuje zniżka w czesnym za drugie i kolejne Dziecko uczęszczające do przedszkola.

W roku szkolnym 2018/2019 czesne po obniżce wynosi 125 zł.

Powyższa zniżka dotyczy młodszego rodzeństwa.

 

Wyżywienie

Wpłaty za wyżywienie powinny być dokonywane przelewem na konto:

Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach;

ul. Brzeska 65; 08-110 Siedlce

nr rachunku bankowego:

BZ WBK nr 48 1090 2688 0000 0001 3592 0709

Wpłat dokonujemy do 5. każdego miesiąca.

W tytule wpłaty wpisujemy:

imię i nazwisko dziecka, grupa, opłata za wyżywienie za miesiąc, rok

Kwota za wyżywienie: ilość dni w miesiącu x 10 zł

Wrzesień: 20 x 10 zł = 200 zł

Zgłoszone nieobecności Dziecka odliczamy w kolejnym miesiącu.

 

Inne opłaty

  • W roku przedszkolnym 2018/2019 przedszkole wdrożyło system EduFox.

Opłata roczna wynosi 25 zł/ Dziecko.

Wpłatę za system należy dokonać przelewem na konto:

Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach;

ul. Brzeska 65; 08-110 Siedlce

nr rachunku bankowego:

BZ WBK nr 48 1090 2688 0000 0001 3592 0709

Wpłat dokonujemy do 5 września.

Dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola w trakcie roku przedszkolnego, opłatę za EduFox uiszczają w terminie płatności pierwszego czesnego.

W tytule wpłaty wpisujemy:

imię i nazwisko Dziecka, grupa, opłata za EduFox

  • Magnetyczny zamek drzwi wejściowych

Opłata za brelok wynosi 6 zł/ szt. Wszyscy Rodzice w sierpniu 2018 roku otrzymają brelok (1 szt.) Koszt należy doliczyć do płatności za miesiąc wrzesień 2018 roku.

Wpłatę należy dokonać przelewem na konto:

Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach;

ul. Brzeska 65; 08-110 Siedlce

nr rachunku bankowego:

BZ WBK nr 48 1090 2688 0000 0001 3592 0709

Wpłat dokonujemy do 5 września.

Dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola w trakcie roku przedszkolnego, opłatę za brelok uiszczają w terminie płatności pierwszego czesnego. Istnieje możliwość zakupu większej ilości breloków (fakt ten należy zgłosić w sekretariacie przedszkola lub u nauczyciela w grupie).

W tytule wpłaty wpisujemy:

imię i nazwisko Dziecka, grupa, opłata za brelok

Przedszkole zakupuje wszystkim Dzieciom:

  • Podręczniki i materiały edukacyjne

Koszt zakupu pokrywają Rodzice w terminie wyznaczonym przez przedszkole,

Wyprawkę (artykuły piśmienne, artykuły plastyczne, itp.)

Koszt 100 zł/semestr/Dziecko pokrywają Rodzice w terminie:

  • I semestr – do 5 września,
  • II semestr – do 5 stycznia.

Wpłaty za podręczniki i wyprawkę powinny być dokonywane przelewem na konto:

Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach;

ul. Brzeska 65; 08-110 Siedlce

nr rachunku bankowego:

BZ WBK nr 48 1090 2688 0000 0001 3592 0709

W tytule wpłaty wpisujemy:

imię i nazwisko Dziecka, grupa, opłata za wyprawkę za I/II semestr 2018/2019.

Logo Aleksandra

Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach
ul. Brzeska 65
08-110 Siedlce

Dyrektor Przedszkola tel. 784 438 963
Sekretariat tel. 784 436 284
email: sekretariat@przedszkolealeksandra.pl

Polityka Prywatności | Pliki Cookies

Copyright © Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach

TOP